Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

és adatkezelési szabályzat

érvényes: visszavonásig

Cégünk, a GB SHOW PRODUCTION (korábban: szülinapibohóc.hu) Kft (székhely: 1112.Bp. Igmándi utca 47, adószám: 12436747-2-43 cg:.01-09-934310 képviseli: Ábrahám-Tandari Ágnes ügyvezető ), mint Megbízott szülinapokon és magánrendezvényeken a szülinapok megtartását és a rendezvényen történő fellépést kizárólag az alábbi feltételek elfogadásával vállalja:

1. Megrendelés, szerződéskötés

Megrendelés a weblapon elhelyezett Megrendelőlap elküldésével történhet.
A Megrendelőlap elküldésével a Megbízó szerződéskötési szándékát is kifejezi.

A megrendelő lapon a Megbízott lehetőséget biztosít az esetleges szóbeli megállapodások rögzítésére is. A szerződést jelen ÁSZF és a megrendelő lapon megadott adatok alapján a 2001.évi CVIII. törvényre hivatkozva elektronikusan kötik a felek, ráutaló magatartással.  A szerződés létrejöttét követően az együttműködést az így létrejövő dokumentum rendelkezései hivatottak szabályozni, így a megrendelésben nem rögzített írásos és szóbeli megállapodások hatályát veszítik.

A szerződés létrejöttével a Megrendelőnek fizetési kötelezettsége keletkezik:

– a rendezvény díjára
– lemondás esetén a lemondási díjra (vígaszdíj)

A Megrendelő lap  technikailag úgy van szerkesztve, hogy csak akkor küldhető el a megrendelés, ha a Megbízó jelen ÁSZF-et kattintással elfogadja. Ezen a ponton is biztosítjuk a lehetőséget az ÁSZF megismerésére, ebből adódóan utólag arra hivatkozva reklamálni vagy jogorvoslattal élni, hogy nem látta, nem olvasta a szerződés feltételeit, az abban foglaltakat nem vagy csak módosítva fogadja el, nem lehet.

Szerződés a Megbízott részéről csak akkor jön létre, ha a megrendelő lapon megküldött e-mail címre azt visszaigazolta. Ebben a visszaigazolásban közöli hivatalosan, hogy a feladatot vállalja illetve ebben a visszaigazolásban közli hivatalosan a végleges vállalási árat.

A szerződés megerősítése érdekében – ha a Megbízott úgy látja jónak – foglaló kérhető, melynek összege 10.000 azaz tízezer Ft. A foglaló része a teljes díjnak. A foglalót teljes díjjal együtt kell megfizetni  a megrendelés visszaigazolását követően küldött díjbekérő alapján, egy összegben, kivéve ha a Megrendelő részletfizetéssel kéri a díj megfizetését. Részletfizetés esetén az első részlet tartalmazza a foglalót! Részletfizetés csak azon csomagok esetén kérhetőek, amelyek leírásában ez a kitétel szerepel.

Előleg fizetésére nincs lehetőség, a Megbízott előleget nem kér és nem fogad el.

2.Módosítás, lemondás

Magánszemélyek illetve családi rendezvények (születésnap, névnap, ..stb) esetén a megrendelést a Megbízó és a Megbízott is legkésőbb a rendezvény előtt 48 órával írásban (e-mail, fax) lemondhatja. A lemondás formai feltétele, hogy lemondó nyilatkozatot ugyan arról az e-mail címről kell küldeni, amely a megrendelésben megadott. Lemondás esetén a Szolgáltatót vígaszdíj illeti, melynek érték a szerződés bruttó értékének 30 azaz harminc százaléka.

A  48 órán belül vagy a rendezvény napján történő lemondása esetén a vigaszdíj a szerződés bruttó értékének 50 azaz ötven százaléka. Ez alól kivétel a vis major ( a felek által előre nem látható és kalkulálható és/vagy a teljesítés jelentősen befolyásoló események, pl. háború, terror cselekmény, rendkívüli időjárás (narancssárga jelzéstől pl. hóakadályok, heves esőzés, erős szél ) vagy ezek következményei (fakidőlés, csúszós, járhatatlan vagy lezárt út) miatt nem vagy nehezen közelíthető meg a rendezvény, közlekedési baleset…stb esetét! Betegség vagy rosszullét esetén a vis major hivatkozás csak akkor fogad el a Megbízott, ha ennek tényét orvosi látlelettel, igazolással (stb.) igazolják!

Visszaigazolt rendezvényt a Megbízott nem mondhat le, a VIS MAJOR kivételével.

A megrendelés tartalmát csak a Megbízó módosíthatja, de legkésőbb a rendezvény előtti munkanapon és kizárólag írásban (e-mail, fax, ) a következmények figyelembe vételével (pl. növekszik vagy csökken a megbízási díj).

A módosítás a megbízott írásban közölt visszaigazolását követően érvényes!

Az esemény időpontjának módosítása az első esetben díjmentes, ezt követően alkalmanként a teljes díj 5%.

Abban az esetben, ha a Megbízó a módosítást vagy a felmondást nem írásban (e-mail, fax) közli a Megbízott azt nem köteles figyelembe venni és ebből adódóan az esetleges elmaradt szolgáltatásért nem tartozik felelősséggel viszont a Megbízónak a korábban már megrendelt szolgáltatást ki kell fizetnie!

A felek kijelentik, hogy vis major esetén semmilyen jogcímen nem élnek követeléssel a másik felé illetve a PTK szerint a foglaló is visszajár a Megbízó részére! 

3. Árképzés

A Megbízott a szolgáltatásait – a gyerekek életkori sajátosságait szem előtt tartva – csomagokba rendezte és ezek bruttó árait internetes honlapján közzétette. Az árak a csomag leírásában szereplő időtartamban a munka költségeit illetve az ezzel kapcsolatos kellékek és költségek díját fedezik az esetleges kiszállási díjat azonban nem. Alapesetben azt az árat kell megfizetni ami a megrendelés napján a weblapon feltüntetett érvényes árlistában szerepel, ám ezekhez az árakhoz képest az alábbi esetben a Megbízott fenntartja a jogot az árváltoztatásra :

 • aznapra történő megrendelés esetén (a megrendelés és a teljesítés dátuma megegyezik) 50%- os,

 • azonnali teljesítés (a megrendelés megérkezése és a teljesítés megkezdésének időpontja között max.180 perc van) esetén 100%-os sürgősségi felárral számol!

 • Árlistától eltérő egyedi kérés esetén egyedi árral számol

 • Cégek, intézmények esetén a rendezvény adatai alapján egyedi árral számolunk és a weblapon feltüntetett árak nem érvényesek meg kalkuláció, előzetes felmérésre sem.

Nyereményjáték, ajándékutalvány esetén a nyeremény vagy az utalvány készpénzre nem váltható, az utalványból nem adunk vissza.

4.Teljesítés

A pontos teljesítés érdekében a feleknek együttműködési kötelezettségük van!

 A Megbízott lehetőséget biztosít weblapján és/vagy ügyfélszolgálatán ( személyesen és/vagy telefonon) keresztül arra, hogy a Megbízó a szolgáltatás teljes specifikációját még a megrendelése előtt teljes körűen és részletekbe menően megismerje, esetleges kérdéseire választ kapjon. Ezért nem számít hibás teljesítésnek (és így nem kérhető kártérítés sem), ha a Megbízó nem ismerte meg vagy a kapott információk alapján nem értette meg pontosan a szolgáltatás leírását és olyan feladat teljesítését várta el a fellépőtől az esemény alatt, amire a Megbízott a megrendelet csomagban nem vállalkozott. (pl. zene, tánc, éneklés, zsonglőrködés …stb.) ám ebben az esetben is érvényes a megrendelés azaz a fizetési kötelezettség fennáll.

 A játszóházunkban tartott szülinapok szabályai (Házirend)

 A megrendelő tudomásul veszi, hogy a játszóház MAGÁNTERÜLET, így a szolgáltató szabályait köteles betartani és a vendégeivel betartatni! A játszóházba történő belépéssel a megrendelő és vendégei ráutaló magatartással jelen szabályzatot elfogadják.

A játszóházban csak tisztán, kulturáltan és józanul lehet megjelenni. Ennek megítélése a szolgáltató kizárólagos joga. Amennyiben azt tapasztalja, hogy a megrendelő vagy vendége nem alkalmas a közösségben való megjelenésre (koszos, büdös, ittas, drogos) kizárhatja a játszóházból, illetve felfüggesztheti a rendezvényt.

A játszóházban beteg (lázas, orrfolyós, köhögős stb.) gyerek nem tartózkodhat !

A játszóház gyermekfelügyeletet nem vállal még a szülinapokon sem! Így a szülinap alatt a szülinappal és az azon résztvevő vendégekkel kapcsolatosan felmerülő valamennyi eseményért, balesetért, rongálásért, stb. a teljes és kizárólagos felelősség a megrendelő terhe. Rongálás esetén amennyiben a hiba kijavítása csak külső szerviz bevonásával szüntethető meg a javítás teljes költségét – számla ellenében – a Megrendelő állja.

A felek megállapodnak abban, hogy a rendezvényre a megrendelő 15 perccel korábban, de vendégei kezdési időben érkeznek, és maximum 15 perccel később a rendezvény vége után mindenkinek el kell hagyni a játszóházat. Ezt meghaladó időben 15.000Ft/megkezdett félóra díjat számolunk fel. Ha ezt a megrendelő nem fizetni meg, úgy a szolgáltató jogi képviselője útján az összeget fizetési meghagyás formájában, a költségek beszámításával behajtja.

A megbízó tudomásul veszi, hogy a weblapon és az árlistában feltüntetett árban max. 12 fő (ünnepelt+vendégei) részvételi díja, e fölötti gyermek létszám esetén további díjat számolunk fel. Egyes csomagok ettől eltérhetnek.

Zokni vagy harisnya használata valamennyi vendég részére kötelező (felnőtt és gyerek), a játszótérbe utcai cipővel belépni tilos.

A légvárakba váltó-cipővel, éles tárggyal (pl. cipzár, hajcsat), szemüveggel vagy játékkal együtt bemenni tilos. Amennyiben ezen szabály megszegéséből adódóan kár keletkezik pl: eltörik a szemüveg, a játszóházat felelősség nem terheli.

A légvárakban szaltózni , lökdösődni, direkt ütközni, verekedni tilos. A szolgáltató jogosult a légvárat kikapcsolni, és kikapcsolva tartani ha a gyerekek testi épségét veszélyben látja. Ezt a megbízónak felróni nem lehet és ezért kártérítés sem kérhető semmilyen (pl hibás teljesítés) jogcímén.

A légvár használatával kapcsolatosan a légváron piktogramok is találhatók.

Külsős fellépő (bohóc, arcfestő,fotós..stb.) csak a GB SHOW PRODUCTION Kft írásos engedélyével léphet fel, még akkor is, ha a fellépő (arcfestő, lufihajtogató, bábszínház..stb) a megrendelő saját maga vagy közvetlen ismerőse, rokona, barátja.

Szülinap csak akkor kezdődhet, ha az összeg rendezve van.

5.Fizetés

A rendezvény teljes vállalási díját a Megbízott a megrendelés visszaigazolásában díjbekérő formájában előre közli és azt a Megbízó előre fizeti meg. A díjat az alábbiakban felsorolt módokon lehet megfizetni:

 • egyösszegben, a megrendelés visszaigazolását követően utalással vagy az OTP SIMPLE felületén bankkártyával.

 • SZÉP kártyával. Ebben az esetben ( függetlenül attól, hogy a teljes összeget vagy csak egy részét fizetik így) a terhelés a visszaigazolás napján történik.

A  díjbekérőn szereplő összeg kifizetését követően a Megbízott e-számlát állít ki és azt a Megbízó befogadja.

Ha a zsúrt a Megbízó a befizetést követően lemondja, akkor a vígaszdíj levonását követően a maradvány összeget visszautalja. SZÉP kártyás fizetés esetén – a jogszabályoknak megfelelően -a díj pénz formájában nem adható vissza, így az csak levásárolható .

A befizetés beérkezését követően az esemény “FIX” jelzéssel megjelenik a weblapon, a díjbekérő alapján e-számlát állítunk és elküldjük a megadott e-mail címre, más formában visszaigazolást a befizetésről a megbízott nem küld (e-mail, telefon, sms..stb).

Betegség esetén a Megbízott nyitott arra, hogy a zsúrt új időpontra helyezzük át, abból a feltételezésből kiindulva, hogy a zsúr megrendelése megfontolt és átgondolt volt és közös érdek annak megtartása is. Az új időpontra egyeztetést követően a Megbízott köteles minimum 3 maximum 5 javaslatot tenni, ha ezek közül nem tud választani a megbízó, úgy a foglalót elveszíti és a szülinapot töröljük.

Nemfizetés, behajtás

A díj meg nem fizetése nem egyenlő a megrendelés automatikus lemondásával. A határidő lejárta után a Megbízott ismételten jelezi a megrendelő felé fizetési kötelezettségét miközben lehetőséget biztosít másoknak is ugyan arra az időpontra megrendelést küldeni. Ha ugyanarra az időpontra kettő vagy több megrendelés is érkezik, és a teljesítés egyszerre nem lehetséges, akkor azé lesz az időpont aki a díjat hamarabb befizeti. Ha a díjat utalással fizetik, akkor a befizetésnek azt az időpontot kell tekinteni, amikor az a Megbízott számlán jóváíródik. Versenyhelyzet kialakulását követően a vesztesnek visszautaljuk a díjat.A megrendelés elküldésével a Megrendelőnek különböző jogcímeken fizetési kötelezettsége keletkezik, amit szükség esetén a Megbízott a jogi képviselőjén keresztül behajt. A behajtással kapcsolatos valamennyi plusz költség, díj a Megbízó terhe.

Jogi képviselőnk: Dr Galavitsné dr. Ábrahám Krisztina ügyvéd TTG Partners
Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda
székhely: 1065 Budapest, Bajcsy Zs. út 65.

6. Szerzői jogok és adatkezelés

Az előadással, a zenei anyaggal, a jelmezzel, a sminkkel..stb. kapcsolatos valamennyi szerzői- , előadói és egyéb jog a Megbízott azaz a GB SHOW PRODUCTION Kft tulajdonát képezik. Ennek megfelelően az esemény rögzítése (fotózás, videókészítés illetve hangfelvétel készítés) joga is. Azonban a jogtulajdonos magánszemélyek esetén ingyenesen, (jogdíj fizetése nélkül) engedélyezi a műsor rögzítését és a felvétel magánjellegű felhasználását.

A Megbízó a megrendelés elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a GB SHOW PRODUCTION Kft (vagy a általa kijelölt fotós) a rendezvényen fotókat videókat készítsen és ezeket a képeket belátása szerint saját online (WEBSITE, FACEBOOK, YOUTUBE …stb), és offline megjelenéseiben (plakát, szórólap ..stb) külön egyeztetés és díjazás nélkül is felhasználja.

Adatkezelés

 • adatkezelő és feldolgozó neve: GB SHOW PRODUCTION Kft
  (korábban szülinapibohóc.hu kft)
 • székhely és postacím: 1112. Bp. Igmándi utca 47 (ügyfélfogadás NINCS)
 • ügyfélszolgálati iroda: 1121 Bp. Törökbálinti út 15 (Galagonya bohóc szülinapi játszóháza) bejelentkezés szükséges
 • ügyvezető: Ábrahám-Tandari Ágnes
 • telefon (H-P: 08:00 – 20:00-ig): +36-20-387-3410, +36-20-975-1372
 • adószám: 12436747-2-43
 • cégjegyzék szám: Fővárosi Bíróság Cégbírósága 01-09-934310
 • adatkezelési nyilvántartartási száma: NAIH-84238/2015.

A Megbízott kijelenti, hogy a megrendeléssel/feliratkozással a birtokába került személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik félnek – kivéve a (rész)feladat végrehajtásával megbízott személyek ismerhetik meg és kizárólag a feladat elvégzése érdekében szükséges mértékben – nem adja ki, hacsak erre jogszabály vagy bíróság nem kötelezi. Ezeket az adatokat elsősorban a megrendelés teljesítése érdekében illetve a felek közti kapcsolattartásra másodsorban saját rendezvényeinek promóciójára használja fel! Az így megadott adatokat mindaddig megőrzi és használja, amíg ezzel ellentétes utasítást nem kap a feliratkozótól vagy a feliratkozó le nem iratkozik a listáról.

Az adatokat a webgalamb nevű e-mail marketing szoftverrel, a szoftver adta lehetőségekkel összhangban zártan kezeli.

Az adatkezelő biztosítja a hírlevél alján hogy a felhasználó leiratkozhasson a listáról illetve ezzel párhuzamosan írásban is jelezheti tiltó szándékát, melyet a Megbízott köteles figyelembe venni és a megadott adatokat haladéktalanul köteles megsemmisíteni!